89. Problemy współczesnych rodzin

Od początku istnienia rodzin, musiały się one zmierzyć z różnymi problemami, które utrudniały im codzienne funkcjonowanie. Wraz z postępem czasu, zmieniała się natura kłopotliwych sytuacji, z roku na rok osiągając coraz poważniejszy wymiar. Warto wspomnieć, że aktualnie społeczeństwo polskie zmaga się z powiązanym problemem, a mianowicie niechęcią par do założenia rodziny i postarania się o potomstwo.

Starzenie się społeczeństwa to zjawisko spotykane we właściwie całej Europie. Pęd za pieniądzem i karierą opóźnia chęć par do nie tylko postarania się o dzieci, ale i nawet zawarcia małżeństwa. Gdy już osiągną wszystkie cele zawodowe, często jest już za późno na dzieci, ponieważ po już nawet czterdziestym rokiem życia organizm kobiety i mężczyzny nie jest w stanie spełnić funkcji prokreacyjnej rodziny. Oczywiście, istnieją rodziny, które nie stawiały kariery na pierwszym miejscu. Jednak i tak muszą się one zmierzyć z różnego rodzaju chorobami cywilizacyjnymi.

Choroby cywilizacyjne rodzin

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że chorobami cywilizacyjnymi nie są objęte tylko poszczególne osoby, ale i całe rodziny. Już jeden członek będący przykładowo alkoholikiem będzie oddziaływać na samopoczucie oraz psychikę całej rodziny.

Warto najpierw wspomnieć o przyczynie dla powstania tego rodzaju problemów. Często są to uwarunkowania genetyczne, czyli osoba, której jeden z rodziców stosował przemoc fizyczną, bądź też nadużywał jakieś substancji, ma większą szansę borykać się z podobnym problemem. Kolejnym powodem może być sytuacja kryzysowa w rodzinie, czyli wypadek osoby bliskiej, pogrzeb, czy też utrata pracy. Takie zdarzenia mają duży wpływ na samopoczucie nie tylko jednego członka rodziny, ale i wszystkich innych. Często prowadzi to do pojawienia się chorób cywilizacyjnych.

Najpopularniejszym problemem współczesnych rodzin jest wspomniany już alkoholizm, a także narkomania. Członek rodziny nadużywający szkodzących mu substancji może zachowywać się agresywnie wobec reszty rodziny lub też po prostu nie uczestniczyć w ogóle w ich życiu. Obie te sytuacje będą oddziaływać negatywnie na całą rodzinę.